top of page
VAKSINER

Influensavaksinering:

Foregår hovesaklig oktober/november hvert år når kommunen får vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Årets influensavaksine blir som i de siste år nå, satt i regi av Namsos Kommune. Du må påregne ventetid på 20 minutter etter at vaksinen er satt, dette på grunn av risiko for allergiske reaksjoner.

I noen tilfeller kan vi lage resept på influensavaksine, og man kan bestille seg time for å få satt den her hos oss på legekontoret. 

Vaksiner settes på vår skiftestue alle dager i åpningstiden. Timebestilling er nødvendig, men vi har ikke lang ventetid.

Influensavaksine anbefales til:

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med: 

 • Diabetes type 1 og 2 

 • Kronisk luftveissykdom 

 • Kronisk hjerte- og karsykdom 

 • Kronisk leversvikt 

 • Kronisk nyresvikt 

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

 • Nedsatt immunforsvar 

 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40) 

 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

bottom of page