Vaksiner

Influensavaksinering:

Foregår hovesaklig i oktober/november hvert år når vi har fått vaksiner fra Folkehelseinstituttet. Vi annonserer dette her på hjemmesiden, på vår facebookside samt at kommunen annonserer når vaksineringen starter. (Årets influensavaksine blir satt i regi av Namsos Kommune.) Du må påregne ventetid på 20 minutter etter at vaksinen er satt, dette på grunn av risiko for allergiske reaksjoner.

Vaksiner settes på vår skiftestue alle dager i åpningstiden. Timebestilling er nødvendig, men vi har ikke lang ventetid.

Influensavaksine anbefales til:

 

 • Gravide fra 12. svangerskapsuke

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med: 

 • Diabetes type 1 og 2 

 • Kronisk luftveissykdom 

 • Kronisk hjerte- og karsykdom 

 • Kronisk leversvikt 

 • Kronisk nyresvikt 

 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade 

 • Nedsatt immunforsvar 

 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40) 

 • Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Reisevaksinering: Du kan enten kontakte oss ved spørsmål om vaksinering før reise, eller ringe vaksineklinikken som holder til i 3.etg på Namsos Medisinske Senter. Tlf 74270030