top of page
Legestudenter

Robrygga Legekontor har i samarbeid med NTNU i Trondheim legestudenter på utplassering i 12 uker hver høst.

En legestudent er nesten helt ferdig med den teoretiske delen av studiet.

De har kompetanse til alt unntatt å kjøre legevakt alene, men de trenger praktisk øvelse i å arbeide selvstendig.

Studenten er utplassert i 6 uker og arbeider litt med pasienter, litt med en oppgave som har med kommunehelsetjenesten å gjøre og de forsøker ellers å lære seg mest mulig om praktisk legearbeid.

Studentene vil alltid konferere med en av de faste legene om funn og tiltak, både før, under og etter konsultasjonen. 

bottom of page