top of page

Offshoreattest

Ved Robrygga Legekontor tilbyr vi offshore helseattest hos godkjent petroleumslege,  Mari- Ann Geving.

Ta kontakt med legekontoret på telefon for bestilling av time.

Pris for offshoreattest er 2500 kr.

Pris for både offshore og sjømannsattest er 4000 kr.

Du må selv bestille time til audiograf for hørselstest før timen. Denne må medbringes til legen.

           Helseundersøkelse ved offshoreattest

Selve helseundersøkelsen som utføres i forbindelse med attest for offshorearbeidere kan deles inn i:

  • Egenerklæring
    Søkeren fyller ut et egenerklæringsskjema på forhånd som blant annet går på personalia, kjente lidelser, medikamenter og behandling.

  • Helseundersøkelse, gjennomgang og tester 
    Blant annet synsstyrke, synsfelt, fargesyn, hørsel, kliniske funn, psykisk, fysisk kapasitet og  diagnostiske tester ved kliniske indikasjoner.

  • Helse/-udyktighetserklæring 
    Legen utsteder offshoreattest eller udyktighetserklæring.

 

Denne helseundersøkelsen er en kompleks undersøkelse der petroleumslegen sin oppgave er vurdere om personen er helsemessig og medisinsk skikket til å reise/arbeide offshore i henhold til helsekravene.

Dersom det oppdages indikasjoner på ting som avviker fra det som er helsekravene, vil petroleumslegen være nødt til å gjøre ytterlige utredninger, innhente informasjon fra fastleger og andre tidligere behandlere og eventuelt søke dispensasjon. Enkelte av disse tilfellene kan være svært omfattende, og ta flere dager. Slike tilfeller vil kunne føre til ytterligere kostnader, f.eks en ekstra konsultasjon eller ved en fast pris man blir enige om på forhånd.

Man må også være obs på at det blir sendt inn udyktighetserklæring dersom man ikke tilfredsstiller kravene.

Oljeplattform
bottom of page