top of page

 eKONSULTASJON

 

E-konsultasjon gir deg en enkel og trygg kommunikasjonskanal til fastlegen når du trenger helsehjelp som ikke er akutt. Du kan bare bruke eKonsultasjon når det ikke kreves fysisk oppmøte.

  • eKonsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet.

  • Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for denne tjenesten.

  • Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.*

 

Noen ganger kan det dog være hensiktsmessig å bruke en såkalt eKonsultasjon rundt konkrete medisinske problemstillinger. Vi ønsker primært at eKonsultasjon brukes ved kjente medisinske problemstillinger, og ikke for utredning av nye symptomer eller sykdom. 

Enkle medisinske spørsmål kan også stilles vi en eKonsultasjon. Vi vil svare innen 5 virkedager. 

Du betaler vanlig takst for eKonsultasjon.

SMS kan i utgangspunktet ikke benyttes for kommunikasjon der sensitiv informasjon meddeles. Vi ønsker derfor at dere primært benytter www.helsenorge.no, da denne løsningen er integrert i vårt journalsystem. 

Disse løsningene kan også benyttes for å bestille time eller resepter. Via helsenorge har man også for noen av legene tilgang til å bestille legetime direkte i legens timebok.

(*kilde: helsenorge.no: Hva er eKonsultasjon)

bottom of page