top of page
PASIENTREISER

Hovedregelen er at du får dekket standardsats dersom du kan reise med rutegående transport eller egen bil. 

Dekning av reise med drosje/turvogn krever rekvisisjon etter følgende bestillingsrutine:

Rekvisisjon på medisinsk grunnlag:

Hvis du ikke er i stand til å kjøre selv eller reise kollektivt, kan din behandler rekvirere transport på medisinsk grunnlag. 

Rekvisisjon på grunn av manglende rutegående transport:

Ta kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 i god tid før avreise for planlegging av reisen.

NB! Alle reiser til planlagte timer skal rekvireres/bestilles i god tid, senest innen kl. 13.00 siste virkedag før avreise, dette for å sikre at transporten kan planlegges slik at du rekker timen din. 

For mer informasjon: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/

Informasjon om rutegående transport: tlf 177, eller på: https://en-tur.no/

bottom of page