top of page

SJØMANNSATTEST

Mari-Ann Geving har nå fått godkjenning som sjømannslege og du kan bestille time hos oss for sjømannsattest.

Du må selv bestille time til audiograf for hørselstest før timen. Denne må medbringes til legen. 

Dette kan du få ordnet i 1.etg på Robrygga hos Hørselsklinikken Namdal.

Du må også ha med urinprøve, eller du kan få levert det når du er her. Du må også møte i god tid før timen din (ca 30 min) så vi får tatt de undersøkelsene vi skal før legetimen. (høyde, vekt, blodprøver, EKG og spirometri) Du får tidspunkt for dette når du bestiller legetime. 

Pris for sjømannsattest  pr 1/2-23 : 2500 kr

Pris for sjømannattest og offshoreattest pr 1/2-23 : 4000 kr

Informasjon fra Sjøfartsdirektoratet
Du må undersøkes av godkjent sjømannslege.

Hensikten er å finne ut om du er helsemessig skikket til tjeneste om bord på norske skip og flyttbare innretninger jf. helseforskriften § 1.

Legen skal sjekke blant annet syn/fargesyn, hørsel, din fysiske funksjonsevne, og se på eventuell medisinbruk m.v.

Ved endt undersøkelse skal du motta en utskrift av elektronisk helse- og/eller udyktighetserklæring.

Dersom elektronisk versjon er utilgjengelig skal du motta en helse- og/eller udyktighetserklæring i papir på skjema KS 0499-1 B/E og/eller KS 0415 B/E.

Hvem betaler for helseundersøkelsen?

Rederiet skal betale for helseundersøkelsen.

Legitimasjon og egenerklæring

Du må ha godkjent identifikasjonsbevis, siste utstedte helse- og/eller udyktighetserklæring, uttalelser fra andre leger som er relevant og eventuelle uttalelser fra arbeidsgiver med til helseundersøkelsen. I tillegg skal du fylle ut egenerklæring om din helsetilstand på skjema KS 0497 B og signere erklæringen i sjømannslegens påsyn. Sjømannslegen skal beholde erklæringen, iht regler om oppbevaring av medisinske opplysninger.

bottom of page