• Robrygga Legekontor

INFO OM KORONAVIRUS


Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?


Oppdatert 23.03.20


Hvis du er syk, hold deg hjemme.

Ta kontakt med fastlege eller legevakt om du har behov for helsehjelp eller rådgivning.

  • ring fastlegen din eller

  • legevakt på telefon 116117

Legen eller helsepersonell på legevakten vil fortelle deg hva du skal gjøre videre.


Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber (temperatur over 38°C), sår hals, brystsmerter og pustevansker.

WHO angir at inkubasjonstiden antas å være ca 5-6 døgn, men den antas å kunne variere mellom 0-14 dager.


Hvem skal testes?

På grunn av begrenset tilgang på testkit, er det i dagens situasjon nødvendig å gjøre prioriteringer. Folkehelseinstituttet tilrår derfor at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge:​


  1. Pasienter med behov for innleggelse

  2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner

  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*

  4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom**

  5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.


*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn. **underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.​


Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet.Personer uten symptomer skal IKKE testes.Les mer her (infoside om koronavirus) eller her (helsenorge.no sine infosider)

86 visninger

Robrygga

Legekontor

  • Facebook Social Icon

Åpningstider

Mandag - Fredag     8:00 - 15:30 

Lørdag og søndag   Stengt

74 22 65 20
Canninggata 4 7800 NAMSOS