Er du syk? Ring!

Robrygga legekontor er åpent på vanlig måte for mottak av akutt sykdom.

Ved mistanke om luftvegsinfeksjon som behøver behandling - Ring(!) for avtale om legetilsyn.  

IKKE møt opp uten avtale!

Munnbind?

Er ikke lenger obligatorisk hos oss, men alle med infeksjonssykdom som skal inn på legekontoret MÅ bruke dette. 

Influensavaksine 2021

Skjermbilde%25202021-01-13%2520kl.%25200

På grunn av coronapandemien vil det på samme måte som i fjor organisert influensavaksinering i regi av Namsos kommune. Det som er nytt er at man må bestille time på forhånd. Dette gjøres gjennom helsenorge.no eller på telefon 99 15 27 45.   

Hvor kan man vaksinere seg:

NTE arena Namsos, Bangsund, Otterøya, Jøa, Namdalseid og Statland

Datoer for vaksinering på NTE arena Namsos er 1/11, 2/11 og 10/11.

Mer info finnes på kommunens nettside her.

Hvem bør vaksinere seg:

 • Beborere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Alle fra fylte 65 år

 • Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar (pga sykdom eller behandling av sykdom, eks. kreft, transplanterte, reumatismepasienter osv. 

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Influensa-vaksine

Øyeblikkelig hjelp

Medisinsk nødtelefon: 113

Behøver du legetime i dag? Ring: 74 22 65 20 (Sentralbord), eller 116 117 (legevakt)

eKonsultasjon

E-konsultasjon er en legetime som gjennomføres via nettet og som erstatter telefontimer.

Du betaler vanlig egenandel for denne tjenesten.

Du kan bare bruke denne tjenesten når det ikke krever fysisk oppmøte. Tjenesten skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner.

eKonsultasjon skal ikke benyttes for å bestille legetime!

Bestill time

Bestill resept

Koronavirus - infotelefon

Ved generelle spørsmål rundt koronavirus-situasjonen kan man ringe kommunens kontakttelefon for SARS-CoV-2 (koronavirus):  958 58 173

Koronavirus 

Testing

 • Følgende personer er anbefalt å teste seg: 

  • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 

  • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet  

  • Delvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 

  • Øvrige uvaksinerte nærkontakter   

 • Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

Generelle råd som gjelder alle

Hånd- og hostehygiene 

 • Ha god håndhygiene og hold hendene rene. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene etterpå.  

Ved luftvegssymptomer 

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.

 • Husk god hånd- og hostehygiene.

 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.

  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!

 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.

  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.

  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             

 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.

 • Har du symptomer på covid-19 bør du testes.

Oppdatert 20.10.21

Coronavirus.jpg

SARS-CoV-2

Isolering ved smitte

 • Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede. Les mer om isolering her.

Vanlige symptomer ved koronavirusinfeksjon er feber, halssmerter, hoste, pustevansker og tegn på lungebetennelse. 

NB! Det er viktig at du ringer legen før du oppsøker hjelp!