Skal jeg testes for koronavirus?

 
Har du symptomer på infeksjonssykdom?

Typiske symptomer er feber, halssmerter, hoste, pustevansker og tegn på lungebetennelse

 
Ja
Nei
Har du vært i et område med vedvarende smittespredning?