Skal jeg testes for koronavirus?

Har du symptomer på infeksjonssykdom?

Typiske symptomer er feber, halssmerter, hoste, pustevansker og tegn på lungebetennelse

Ja
Nei
Du skal ikke testes!

Symptomer opptrer ofte i løpet av de første dagene etter smitte. Imidlertid er inkubasjonstiden helt opp til 14 dager. 

Selv om en test er negativ, kan man altså utvikle sykdom opptil 2 uker etter smitteeksponering. En prøve tatt i inkubasjonstiden kan gi falsk negativ trygghet, da prøve prøve tatt kort tid etterpå faktisk kan være positiv.

 

Man på grunn av dette heller ikke bruke testresultat for å bestemme om en person skal settes i karantene eller ikke. 

Har du vært i et område med vedvarende smittespredning?
 
Ja
Nei
Kontakt med koronasyk person?

Du har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, eller en du bor sammen med er bekreftet smittet (nærkontakt).