INFO OM KORONAVIRUS  

oppdatert 22.03.20
Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Hvis du er syk, hold deg hjemme

Ta kontakt med lege på telefon/helserespons/eKonsultasjon om du har behov for rådgivning, vurdering og eventuelt avtale om undersøkelse.

Har du behov for akutt helsehjelp, og ikke kommer igjennom på telefon, ring legevakttelefon 116117

Det er kun ved livstruende sykdom eller skade at man skal benytte 113-nummeret.

Symptomer og inkubasjonstid

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber (temperatur over 38°C), sår hals, brystsmerter og pustevansker.

WHO angir at inkubasjonstiden antas å være ca 5-6 døgn, men den antas å kunne variere mellom 0-14 dager. 

Hvem skal testes?

På grunn av begrenset tilgang på testkit, er det i dagens situasjon nødvendig å gjøre prioriteringer. Folkehelseinstituttet tilrår derfor at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

 1. Pasienter med behov for innleggelse 

 2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  

 3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*

 4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 

 5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

 

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Personer uten symptomer skal IKKE testes.

 
Karantene og isolasjon
Hjemmekarantene

Det er to grupper som skal i karantene:

 • Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem.

 • Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus skal du være i hjemmekarantene. Nær kontakt vil si kontakt med en smittet person hvor dere har hatt mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Karantenen skal vare i 14 dager fra den dagen kontakten skjedde.

Hjemmeisolering

Du skal isoleres dersom du 

 • har fått påvist koronavirus

 • testes for koronavirus og har symptomer på luftveisinfeksjon

 • er i hjemmekarantene og utvikler symptomer på luftveisinfeksjon

Du isoleres i hjemmet, eller eventuelt i helseinstitusjon eller et annet sted ved behov.

Hva kan jeg gjøre og ikke gjøre

Befolkningen generelt

Som nevnt, er det viktig at alle holder seg mest mulig hjemme, men du kan gå ut. Da er det viktig å holde avstand til andre, minst én meter. Du kan også ta kollektivtransport så lenge du passer på å holde avstand til andre passasjerer. Dersom du har mulighet, benytt hjemmekontor.

Det er viktig at vi alle kun gjennomfører helt nødvendige reiser, også innenlands.

Besøk og samvær bør begrenses. Dersom du får besøk bør antall du har nær kontakt med begrenses. Friske barn kan være sammen i små grupper, men det bør tilstrebes å ha faste lekevenner gjennom hele perioden. Å leke ute medfører mindre smitterisiko enn å leke inne. Utsett større sammenkomster som ikke er nødvendige.

Dersom du tilhører en risikogruppe, er rådene ekstra viktige for deg. 

Til slutt, ta vare på hverandre og unngå stigmatisering og utestenging. Tenk over om det er noen som kunne trenge en ekstra telefonsamtale i denne perioden. Dette er tiden for ekstra omtanke i hverdagen.

Hjemmekarantene

Når du er i hjemmekarantene skal du også holde deg mest mulig hjemme. Du skal ikke gå på skole eller jobb, kun hjemmekontor. Du skal heller ikke ta lengre reiser innenlands eller utenlands eller ta offentlig transport. 

Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand og du skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek. Men hold 1-2 meters avstand til andre og unngå kø.

Det er viktig at du følger med på om du utvikler symptomer

Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer, men det må også være praktisk gjennomførbart. 

Regjeringen har fra 15. mars 2020 vedtatt lov som kan forby opphold på hytte og fritidseiendommer utenfor egen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i hjemmet og ikke på hytta.

Hjemmeisolasjon

Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus må du isoleres. Dersom du testes og testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Du skal helst holde to meters avstand til de du bor sammen med og ha eget rom og bad når dette er mulig. Bruk egne baderomsartikler, inkludert eget håndkle.

Mens du er hjemme, skal du være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden. Det er også viktig med hyppig rengjøring av hjemmet, spesielt de stedene som ofte utsettes for berøring.

De du bor sammen med skal være i karantene.

Isolasjonen varer til legen sier at du er smittefri, normalt 7 dager etter at du er helt frisk.

Hva gjør jeg nå?
 • Råd til personer som er i hjemmekarantene, les mer her (fhi.no)

 • Råd til personer som isoleres ved koronavirus, les mer her (fhi.no)

NB! Det er viktig at du ringer legen før du oppsøker hjelp!
Mer informasjon

Det nye koronaviruset har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Etter hvert er også andre områder blitt affisert, og det er påvist sporadiske tilfeller i utlandet. Antall tilfeller og geografisk spredning endre seg daglig. Oppdatert informasjon om dette finnes på WHOs nettsider. 

Det antas at smittemåten er dråpesmitte, og viruset kan smitte mellom mennesker. Feber har vært rapportert som det vanligste symptomet, og sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del av de smittede har fått lungebetennelse. Siste oppdatering rapporterer om at tiden fra smitte til sykdom er fra 2-12 dager. Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot viruset. 

Folkehelseinstituttets infoside om koronavirus finner du her...

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

For å hindre smitte bør personer som er syke unngå å hoste eller nyse direkte på andre, og man bør, når det er mulig, holde minst 1 meters avstand til personer med luftveissymptomer. Man bør også tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

 

God håndhygiene, både hos syke og friske, er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk. Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Dersom hendene er synlig skitne eller våte har hånddesinfeksjon redusert effekt, og hendene bør rengjøres med såpe og vann.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen.

Robrygga

Legekontor

 • Facebook Social Icon

Åpningstider

Mandag - Fredag     8:00 - 15:30 

Lørdag og søndag   Stengt

74 22 65 20
Canninggata 4 7800 NAMSOS